פסיכולוגיה עסקית

shefer_amir1_web

מאמר בנושא 'פסיכולוגיה עסקית וניהולית בתחום השיווק'

שם הכותב: תאריך: 12 מרץ 2013

  שם חבר הסגל: Sheffer, Amir. שנת פרסום: 2010. פריט ביבליוגרפי: שפר, א. (2010). פסיכולוגיה עסקית וניהולית בתחום השיווק: מאפיינים פסיכולוגיים של הצרכן הישראלי. פסיכואקטואליה, כתב העת של הסתדרות הפסיכולוגים בישראל, גליון יולי. לצפייה במאמר לחץ כאן תקציר: הפסיכולוגיה של הצרכן היא חלק מרכזי ממהותו של הצרכן וההסבר להתנהגותו הצרכנית. כדי שניתן יהיה להשפיע על הצרכן, יש להכיר לעומק את הפסיכולוגיה הצרכנית.קרא עוד >>

שייך לנושאים: מחקרים
kaplan_oren_web

מאמר בנושא: 'טביסטוק-לונדון – יומן מסע על למידה חווייתית'

שם הכותב: תאריך: 11 מרץ 2013

  שמות חברי הסגל: Kaplan, Oren and Nutkevitch, Avi. מחברים נוספים: Miri Tzadok and Judy levi. שנת פרסום: 2010. פריט ביבליוגרפי: לוי, י., נוטקביץ, א., צדוק, מ., וקפלן, א. (2010). טביסטוק-לונדון, ראשון-לציון: יומן מסע על למידה חווייתית וחווית למידה במסגרת אקדמית. פסיכואקטואליה, כתב העת של הסתדרות הפסיכולוגים בישראל, גליון יולי, 17-27. לצפייה במאמר לחץ כאן תקציר: מאמר זה עוסק בגישה פסיכואנליטית-מערכתית המיושמת בקבוצותקרא עוד >>

שייך לנושאים: מחקרים
kaplan_oren_web

מאמר בנושא 'פסיכולוגיה עסקית וניהולית: שפה חדשה בניהול'

שם הכותב: תאריך: 10 מרץ 2013

  שם חבר הסגל: Kaplan, Oren. שנת פרסום: 2010. פריט ביבליוגרפי: קפלן, א. (2010). פסיכולוגיה עסקית וניהולית: שפה חדשה בניהול. פסיכואקטואליה, כתב העת של הסתדרות הפסיכולוגים בישראל, גליון יולי, 10-16. לצפייה במאמר לחץ כאן תקציר: "פסיכולוגיה עסקית" היא גישה אינטר-דיסציפלינארית בניהול המתייחסת להיבטים פסיכולוגיים בכל תחומי העשייה הניהולית והעסקית. גישה זו מתיישבת עם מגמות מובילות המתרחשות בסביבה העסקית, כמו היווצרותם שלקרא עוד >>

שייך לנושאים: מחקרים